Samain Stilteweekend

Het groei-jaar loopt ten einde: de bomen laten hun vruchten vallen voor ze met winterrust gaan. Dank zij het offer van hun vruchten als wintervoorraad voor mens en dier, worden de zaden verspreid, gezaaid en bemest. Dit is ook de zaaitijd van de wintergranen: spelt, rogge, wintergerst en wintertarwe. Eens het zaad ligt te kiemen in de aarde, wordt het land met rust gelaten tot in de lente. Zo beleven we het afsluiten van het oude en het begin van het nieuwe levensjaar in de natuur.

Allerheiligen en Allerzielen was bij de Kelten het feest van Samain: het feest van de helden en van de voorouders. Deze werden gevierd bij het begin van de donkere jaarhelft (nachten langer dan de dagen). Deze periode geeft ons de mogelijkheid ons te laten voeden door duistere, vrouwelijke energieën van de aarde. Samen met het afsterven van de natuur, was het ook de slachtperiode, waarin alle overtollig vee werd afgeslacht als wintervoorraad: dit herinnert ons aan onze eigen dood, brengt ons in contact met de geest van de overledenen en met onze voorouders. De sluier tussen deze wereld en de wereld van de geesten is nu flinterdun.

In het berenjaar maakt de beer een hol voor zijn winterslaap en nadat hij een dikke vetlaag verzameld heeft door zalm te vissen, trekt hij er zich in terug. Tegelijkertijd met het begin van zijn winterslaap gebeurt de innesteling van het bevruchte eicelletje, dat sedert midzomer in de eileider sluimerend bewaard werd.

Gedragen door dit levensritme is het goed om ons in de natuur terug te trekken om te mediteren. Het is de ideale tijd van het jaar om de buitenwereld los te laten en zich naar binnen te keren, om te leren loslaten, verteren en verwerken.

Zie dit weekend als een kans om met een groep gelijkgezinden in volledige stilte en soberheid deze weg naar binnen te gaan.

Verdere praktische en inhoudelijke informatie

Afspraken

We willen het weekend laten doorgaan in een echte yogageest, zoals die door Patanjali is neergeschreven in de yama’s (geweldloosheid, waarheidsliefde, onthechting, afstemming op het grote geheel en niets zomaar verwachten) en de niyama’s (zuiverheid: geen drugs, alcohol of sigaretten, tevredenheid, vurige inzet, oefenen van de geest en contact met je innerlijke gids).

Het ganse weekend beoefenen we mauna, de “edele stilte”: elke activiteit die je terug naar buiten brengt vermijd je: je leeft er alsof je er met jezelf alleen bent. Vermijd elke communicatie met de andere deelnemers: o.a. praten en oogcontact. Elke nodeloze afleiding onder de vorm van lectuur, schrijven, muziek, en contact met de buitenwereld laat je achterwege.
Wanneer je praktische problemen hebt, kan je een berichtje opschrijven. Heb je vragen over de methode of kom je emotioneel vast te zitten, dan kan je bij mij terecht.

Zorg ervoor dat je door je gedrag niemand stoort. Reageer ook niet op het gedrag van anderen en laatje je door niemand afleiden.

Vervoer:
Sarephta ligt in het centrum van Brugge, dus niet zo vlot te bereiken met de auto. Er is een beperkte parking (7 tal wagens) op het terrein. Buiten het terrein is er betalend parkeren.
Je kan de wagen parkeren op de parking in de Magdalenastraat (St-Lodewijkscollege = gratis parking) of parking CENTRUM STATION ( maximum 3.5 €/per dag) en van daaruit gratis met het openbaar vervoer ( lijnen 4 – 13 en 14) naar de Ezelstraat.
Een warme oproep om zoveel mogelijk samen te rijden, het openbaar vervoer of de fiets te gebruiken!

Organisatie: In de mate van het mogelijke draagt iedereen zijn steentje bij, zoals het ook de voorbije jaren op een heel plezierige en intense manier is gebeurd.

Meenemen

Naast alles wat je voor je persoonlijk onderhoud denkt nodig te hebben:

  • yogamat en meditatiekussen of bankje
  • meditatiedoek
  • iets om buiten op te zitten
  • regenkledij
  • onderlaken en dekbedovertrek (er zijn dekbedden)

Programma

Het is de bedoeling rustig de tijd te hebben om diep naar binnen te gaan door gebruik te maken van de meditatiemethode zoals die door Patanjali is uiteengezet. Je beoefent deze op het niveau waarop je gekomen bent. We oefenen onafgebroken, ook tijdens de maaltijden en rustmomenten. De “edele stilte” wordt op geen enkel moment doorbroken, uit respect voor het innerlijk proces van jezelf en van elkaar. De zitmeditatie gebeurt gezamenlijk in de meditatieruimte. Wanneer het zitten te pijnlijk wordt kan je even in de directe omgeving van het lokaal de benen strekken. De wandelmeditatie doe je op het aangeduide terrein, alleen en in je eigen tempo.

Vrijdag

19u00: aankomst in Brugge, installatie op de kamers
19u30: avondmaal: soep en brood
21u00: inleiding – afspraken – meditatie
22u30: slapen

Zaterdag

06u00: opstaan
06u30: meditatie
07u45: wandelmeditatie
08u30: ontbijt
09u30: meditatie
11u30: wandel meditatie
12u30: middagmaal
13u30: gelegenheid voor individuele vragen
14u00: meditatie
15u00: break
15u15: meditatie
16u30: theepauze
17u00: meditatie
18u15: avondmaal
19u30: meditatie
21u00: vraag en antwoord
22u00: slapen

Zondag

06u00: opstaan
06u30: meditatie
07u45: wandelmeditatie
08u30: ontbijt
09u30: meditatie
11u30: wandelmeditatie
12u30: middagmaal
14u00: meditatie
15u00: opkuis
15u30: uitwisselen van ervaringen
16u30: vieruurtje
17u00: afscheid en vertrek

Inschrijven kan tot 10 oktober

Om de organisatie van dit weekend zo vlug mogelijk op het goede spoor te krijgen, vragen we ten laatste tegen woensdag 10 oktober het hierbij gevoegde inschrijvingsformulier af te geven of terug te zenden.

De deelnameprijs, 150 €, schrijf je over op het rekeningnummer IBAN:BE53001196374253 BIC: GEBABEBB, eveneens voor 10 oktober met vermelding van je naam en ‘stilteweekend Sarephta’ . De betaling van het bedrag geldt als officiële inschrijving. In dit bedrag zijn inbegrepen: verblijf, maaltijden en organisatiekosten.

Mochten financiële problemen je beletten om in te schrijven, neem dan contact op voor een redelijke en discrete oplossing.

Periode: van vrijdag 26 oktober tot en met zondag 28 oktober 2018

Locatie: Het Stille Pand Sarephta, Brugge.

Let op! Max 18 deelnemers. Inschrijven kan tot 10 oktober 2018