Historiek

Onze school is gegroeid uit de in 1968 opgerichte yogavereniging HALASANA te Maldegem. De stichter en voortrekker, Wilfried Ingels heeft reeds van bij het begin de richting aangegeven waarin de school zich zou ontwikkelen nl. het beoefenen van een zo authentiek mogelijke yoga, los van elke devotionele, religieuze en exotische verkleuring. Hij had een grote reserve tegenover de in het Westen missionerende swami’s, die een grote invloed uitoefenden op veel andere yogascholen. Zelf ging hij terug naar de bron van de yoga nl de YOGASUTRA’S VAN PATANJALI.
Zijn zoeken naar een grondig inzicht in de yoga-zienswijze bracht hem bij de wetenschappelijke studie van G. KOELMAN : ‘From Related Ego to Absolute Self’, een boek waarvan hij een geautoriseerde vertaling maakte. De grote diepgang van dit werk maakte het tot basisdocument voor de opleiding tot yoga-leraar, die in 1982 werd erkend door de Yoga Federatie der Nederlandstaligen (Y.F.N.)

In 1989 besliste Wilfried om zich geleidelijk uit de praktische werking van de yogaschool terug te trekken en benoemde Johan DE BACKER, een leerling van hem, als zijn opvolger.

In 1991 veranderde de naam van de school in INSTITUUT VOOR PATANJALA-YOGA, naar de naam van de grote leraar wiens basisvisie en methode gevolgd wordt. Zo werd symbolisch de ploeg -en pioniersperiode afgesloten en te verre associaties met de Hatha-yoga vermeden.

Momenteel leidt Johan, samen met Isabelle, de yogaschool op een heel authentieke en vitale wijze, vanuit een ruime en doorleefde achtergrond van yoga, meditatie en soefisme. Naast de fysieke en energetische kant, wordt sterk de nadruk gelegd op de spirituele en meditatieve essentie van yoga, in dicht contact met de natuur.