De papieren lochting

BIBLIOTHEEKPROJECT  “DE PAPIEREN LOCHTING

Doel van het project

Johan zijn verzameling spirituele boeken onderbrengen in een bibliotheek, waar de boeken geraadpleegd en uitgeleend kunnen worden.  Deze sobere en smaakvol ingerichte ruimte, moet uitnodigen om in stilte te zitten lezen en studeren, te schrijven, een theetje te drinken en te mediteren. Wie over een bibliotheek beschikt, heeft duizend leraren.

Onze visie op boeken

Johan verzamelt al heel zijn bewust leven  boeken over spiritualiteit, zowel de basisgeschriften als persoonlijke ervaringen. Voor hem zijn boeken meer dan materiële dingen, maar wezens, die geboren worden als mensen een poging doen hun levensinzichten en wijsheid neer te schrijven met het doel ze op een altruïstische wijze te delen. Hiermee zijn ze een aspect van het Bodhisattva-ideaal. Ze zijn bondgenoten die de tegenovergestelde kracht hebben van demonen of mara’s. Elk boek heeft zo zijn eigen energetische lading, zijn eigen magnetisme. Dikwijls hebben boeken hem onweerstaanbaar naar zich toe getrokken. Dikwijls kwamen rond een bepaald thema eerst boeken in zijn leven binnen, pas daarna de ervaring, alsof hij werd voorbereid om er geïnspireerd mee om te gaan. Dikwijls voelden de boeken als boodschappen van zijn spirituele gidsen.

Zo is zijn bibliotheek voor hem stilaan een waardevolle spirituele schatkamer geworden.

Hij  wil die nu  ter beschikking stellen voor anderen.

Eindelijk een volwaardige spirituele bibliotheek

We hebben nu bij buurman Bart een grotere hangar gehuurd voor het yogamateriaal (o.a. voor de kampen). Daarin zit ook een extra ruimte die bijzonder geschikt is voor de bibliotheek en een leeskamer: samen bijna 75 m2.

Daar kunnen we de verzameling boeken een thuis geven op een volwaardige manier. We willen deze bibliotheek nu realiseren vanuit de overtuiging dat het een waardevol gereedschap voor de sangha wordt, zeker in deze warrige tijden. 

Realisatie

Onze droom? De ruimte samen met de hele sangha in orde  brengen, zodat er liefdevolle energie in zit van zoveel mogelijk mensen. Het is een altruïstisch initiatief: we investeren gul energie, arbeid, materiaal, geld om dit project te realiseren. Belangeloos aan iets samenwerken, zorgt voor goed karma en een zuivere krachtige energie, op dezelfde manier zoals we de yogakampen organiseren.

Het doel: een smaakvol ingerichte ruimte die aanzet om het boekenmateriaal te exploreren, te lezen, te bestuderen, eventueel wat kopies te nemen of te ontlenen. We zien het als een spirituele tuin die inspirerend is, een toevluchtsoord waar het goed is om te vertoeven, maar ook een stille plek om te zitten lezen, studeren en schrijven.

 

Uitlenen

Voor ons is een bibliotheek maar een bibliotheek als er ook boeken kunnen worden ontleend. Dus we zoeken ook naar een waterdicht digitaal systeem om de boeken op een veilige manier uit te lenen: boeken uitlenen gaat gemakkelijk, ze terugkrijgen binnen een redelijke termijn is dikwijls een lastig karwei. Doordat elk boek een essentieel onderdeel is van een groter gerelateerd geheel, mogen er geen gaten in vallen. Daarvoor is het ook noodzakelijk om een digitale catalogus samen te stellen. We vertrouwen erop dat we voldoende vrijwilligers vinden om dit te realiseren. Wie meewerkt zal zichzelf belonen met inspirerende informatie, boeiende contacten en een pak goed karma!